Slideshow shadow

Miljöpolicy i 10 punkter

 

 

  1.       Vid materialval skall hänsyn tagas till leverantörens miljöarbete.
  2.       Fortlöpande kritiskt granska leverantörers produkter och montageanvisningar.
  3.       Välja system där lastpallar är ersatta av material som kan användas i entreprenaden.
  4.       Välja förpackningssystem där onödigt emballage saknas.
  5.       Vi skall minska mängder och öka återvinning av avfallsprodukter.
  6.       Källsortera avfall på arbetsstället.
  7.       Våra arbetsplatser skall utformas så att skador på människor undviks.
  8.       Minimera buller och dålig lukt.
  9.       Minska energiförbrukningen.
  10.       Hålla miljöarbetet levande och låt det fortlöpande vidareutvecklas för att möta framtida ställa krav.