Slideshow shadow

Kvalitetspolicy i 10 punkter

 

  1.     Analysera kundens utryckta och underförstådda behov och förväntningar.
  2.     Inom utlovad tid utföra de tjänster som vi överenskommit med kunden.
  3.     Ställa höga krav på leverantörer och endast arbeta med typgodkända produkter.
  4.     Egna montörer skall genomgå fortlöpande utbildning för att bibehålla hög kompetensnivå.
  5.     Entreprenader utförs med obligatorisk, dokumenterad egenkontroll.
  6.     Utförd entreprenad skall överlämnas utan fel eller brister.
  7.     Ständigt bedriva förbättringsarbete och sträva efter felfria resultat.
  8.     Följa kundens uppfattning om vår kvalitet.
  9.     Upprätta hög servicenivå mot våra kunder.
  10.     Hålla kvalitetsarbetet levande och låt det fortlöpande vidareutvecklas för att möta framtida ställa krav.