Slideshow shadow

Specialisten på tak

 

Nyläggning * Omläggning * Tilläggsisolering * Service

 

TT TAK med huvudkontor i Göteborg utför tätskiktsentreprenader inom regionen Västra Sverige.

 

TT TAK utför entreprenader i huvudsak på låglutande tak, terrasser, inomhusmembran och geomembran med tätskikt av plastdukar, gummidukar och asfaltbaserade tätskikt.

 

TT TAK utför totalentreprenader med alla ingående arbeten för ett komplett och fungerande tak t.ex. plåt- och träarbeten. Vi utför även underhållsarbeten med avsikt att förlänga takets livslängd.

 

TT TAK har försäljning av taktillbehör som t.ex. takljuskupoler, brandventilatorer taksäkerhet e.t.c.

 

TT TAK ställer höga krav på sina leverantörer av tätskikt, isolering och tillbehör. Vi använder därför uteslutande typgodkända produkter i våra taksystem.

 

TT TAK´s entreprenader utförs av personal med lång yrkeserfarenhet och som fortlöpande genomgår montörsutbildning. Montörer innehar certifikat för heta arbeten och montörscertifikat utfärdat av respektive tätskiktsleverantör.

 

TT TAK Kvalitetssäkrar alla entreprenader och har dokumenterad egenkontroll.

 

TT TAK lämnar 10 + 5 års garanti med följdskadeförsäkring genom AB Tätskiktsgarantier i Norden.