Slideshow shadow

Garanterat tryggt i 15 årTG

Ansvarsutfästelsen från Tätskiktsgarantier™ gäller från slutbesiktningsdag och 10 år framåt. Utöver ansvarsutfästelsens giltighetstid ingår en materialgaranti på 5 år.

Ansvarsutfästelsen omfattar åtgärdande av fel i utförande eller material samt följdskador.

Ansvarsutfästelse kan utfärdas både till företag, kommuner, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Ansvarsutfästelse från Tätskiktsgarantier™ gäller vid nybyggnad, tillbyggnad och renovering (omläggning).

Premien för ansvarsutfästelsen är betald för hela garantitiden.

Ansvarsutfästelsen följer fastigheten vid eventuell försäljning.

Ansvarsutfästelse ska lämnas till samtliga som äger sin fastighet juridiskt (viktigt att tänka på t ex vid radhus etc.)